مسابقه کتابخوانی ویژه عموم دانشجویان کشور

چهارشنبه, 15 مرداد 99


 مسابقه کتابخوانی ویژه عموم دانشجویان کشور

 همراه با جوایز ارزنده

مهلت شرکت در مسابقه تا 99.06.31
دریافت منبع از اپلیکیشن طاقچه
شرکت در مسابقه: cheraq24.ir

#دانشگاه_قم
#معاونت_فرهنگی_اجتماعی_دانشگاه_قم
@moavenat_farhangi_qom