پاسخگویی مجازی به شبهات پیرامون «عفاف و حجاب»

یکشنبه, 15 تیر 99


معاونت فرهنگی و اجتماعی،به مناسبت هفته حجاب و عفاف برگزار می نماید:

پاسخگویی مجازی به شبهات پیرامون «عفاف و حجاب»

توسط اساتید صاحب نظر حوزه و دانشگاه

#ویژه عموم دانشگاهیان دانشگاه قم

ارسال سوالات و شبهات تا تاریخ۱۹ تیرماه به شناسه ی ایتا 
@qomuni_farhangi

 پاسخ ها در کانال معاونت فرهنگی و اجتماعی به شناسه ی زیر قرار خواهند گرفت.

moavenat_farhangi_qom@

#دانشگاه_قم
#معاونت_فرهنگی_اجتماعی_دانشگاه_قم
@moavenat_farhangi_qom