رهروان کریمه؛ ارسال دلنوشته به حضرت معصومه(س) و امام رضا(ع)

شنبه, 07 تیر 99


خانه فرهنگ با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند:

رهروان کریمه؛ ارسال دلنوشته به حضرت معصومه(س) و امام رضا(ع)

#ویژه خوابگاهیان

دانشجویان مفتخر به نام زیبای معصومه و رضا می توانند با ارسال دلنوشته،به همراه ذکر مشخصات خود در قرعه کشی شرکت نمایند.

ارسال به شماره پیامک ۳۰۰۰۱۰۱۰۷۷

مهلت ارسال :۱۱ تیرماه ۹۹

#دانشگاه_قم
#معاونت_فرهنگی_اجتماعی_دانشگاه_قم
@moavenat_farhangi_qom